Obiectivele proiectului

Obiectiv general: Dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru stocarea si valorificarea rezultatelor cercetarilor stiintifice avansate in vederea dezvoltarii economico-sociale inovative prin transfer de cunoastere si tehnologii de la infrastructuri stiintifice de mari dimensiuni catre mediul de afaceri si administratia publica.

Obiectiv specific: Realizarea unei platforme informatice pentru stocarea rezultatelor cercetarilor stiintifice avansate, a bazelor de date ale companiilor, administratiei publice locale si centrale, a ONG-urilor si a altor entitati interesate in domeniul inovarii / cercetarii, precum si pentru dezvoltarea unor mecanisme de comunicare in vederea valorificarii acestora

Obiective masurabile

  • Implementarea unui sistem informatic integrat pentru achizitia, procesarea, stocarea, modelarea si analizadatelor experimentelor stiintifice avansate, precum si asigurarea managementului acestuia de catre personal de specialitate.
  • Validarea functionalitatii sistemului informatic prin realizarea a trei experimente stiintifice demonstrative in domenii de cercetare avansata din fizica nucleara, a laserilor de mare intensitate si a radiatiei, ale caror rezultate sa fie valorificate in cadrul proiectului.
  • Dezvoltarea, gazduirea si intretinerea de mijloace electronice de diseminare si comunicare pentru entitatile beneficiare ale proiectului, inclusiv a minim 15 site-uri web pentru reprezentantii grupurilor tinta.
  • Organizarea si sustinerea unor programe de pregatire profesionala pentru cercetatori in domeniul dezvoltarii competentei de a realiza simulari numerice, captare de date - analiza / interpretare ca parte a procesului de cercetare stiintifica, prin intermediul unui centru de pregatire si specializare profesionala acreditat in domeniul nuclear.
  • Elaborarea unui set de cursuri pentru utilizatorii finali in domeniile tehnologiei informatiei, proprietatii intelectuale si transferului tehnologic, comunicarii publice, precum si a unei programe de initiere atat pentru aceste cursuri cat si pentru domenii destinate sistemului de invatamant.
  • Dezvoltarea de tehnologii bazate pe Internet of Things si sisteme de senzori.
  • Organizarea unor campanii de informare si initiere pentru entitatile eligibile sa utilizeze sistemul informatic integrat, prin elaborarea de materiale de promovare audio-video si tiparite, sustinerea de evenimente nationale si internationale, pentru cresterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetarilor avansate in domeniul fizicii nucleare, a laserilor de mare intensitate si a radiatiei.