Training

Sesiunea de training pentru personalul de cercetare s-a desfasurat in data de 28.11.2017 la sediul P0, fiind sustinuta de catre personalul proiectului. Au participat cercetatorii de la ELI-NP care urmeaza sa utilizeze infrastructura de calcul a proiectului. Cercetatorii au fost initiati in tehnologiile de calcul grid si cloud pe care le vor folosi in interactia cu platforma de calcul SOVAREX.

In data de 24.11.2017 a fost sustinuta de catre echipa proiectului prima parte a cursului “Introducere in calculul paralel”, in sala de training a DFCTI, care a fost dotata in cadrul Proiectului SHIVA (POSDRU/161/2.1/G/134386) cu 18 statii de lucru ‚all in one’ interconectate.

La curs au participat potentiali utilizatori ai sistemului informatic edificat prin proiectul SOVAREX care nu desfasoara activitati de cercetare.

Cursul a fost urmat de o sesiune de training ‚hands on’ in care participantii au utilizat dotarea logistica existenta pentru a pune in practica notiunile invatate in cadrul cursului, prin dezvoltarea, compilarea si lansarea in executie a unor coduri C + MPI (Message Passing Interface).

Rapoartele extinse privind  cursurile si sesiunile de training descrise in R1.7-R1.8, care au fost sustinute in cadrul activitatilor A4-partea I si A5-partea I prevazute in planul de realizare a proiectului, sunt prezentate pe site-ul web.