Rezultatele proiectului

  • Realizarea unui sistem informatic integrat capabil sa gestioneze intregul flux de date experimentale din domeniul proiectului;
  • Implementarea de instrumente software pentru suportul activitatilor de comunicare si diseminare ale utilizatorilor;
  • Obtinerea de rezultate stiintifice noi, publicabile in reviste de specialitate;
  • Dezvoltarea si gazduirea a minim 15 site-uri web cu informatii relevanta pentru obiectivul proiectului;
  • Pregatirea a minim 100 de cercetatori, ingineri, manageri si alti specialisti privind utilizarea bazelor de date de mari dimeniuni din domeniul fizicii nucleare si al laserelor de mare intensitate, precum si al managementului acestui domeniu;
  • Editarea a 3 manuale de utilizare si prelucrare a bazelor de date de mari dimeniuni din domeniul fizicii nucleare si al laserelor de mare intensitate precum si al managementului acestui domeniu;
  • Transfer tehnologic si spin-off in domeniul senzoristicii;
  • Editarea de materiale promotionale care sa permita atragerea de noi entitati care sa stocheze bazele de date pe server-ul proiectului si care sa valorifice rezultatele cercetarilor stiintifice avansate din domeniul fizicii nucleare si a laserelor de mare ntensitate;
  • Organizarea si participarea la evenimente de diseminare si promovare a rezultatelor proiectului;
  • Amenajarea unui studio audio – video pentru transmisii in direct si realizarea de inregistrari pentru promovarea proiectului.

Raportare: