Potentiali beneficiari

  • institutiile nationale de CD cu activitati in domeniul fizicii nucleare si laserelor de mare intensitate;
  • entitati specializate in transfer de cunoastere si tehnologie din domeniul fizicii nucleare si al laserelor de mare intensitate si membri ai acestora;
  • persoane interesate de formarea profesionala in domeniul utilizarii sistemelor informatice destinate cercetarii si gestionarii studiilor referitoare la fizica nucleara, laserelor de mare intensitate si domeniilor conexe (cursuri de training, studii, manuale, etc.);
  • Ministerul Cercetării şi Inovării (acces la datele destinate MCI si ‚open’; baze de date pentru elaborarea de politici/strategii, etc.);
  • administratia publica locala si centrala (diseminare, comunicare, asociere, stocare date, acces la date proprii si ‚open’);
  • ONG-uri specializate in acest domeniu;
  • mass-media (diseminare, comunicare, acces la date ’open’).